korzyści z fsc
styczeń 4, 2016 FSC Brak komentarzy

System FSC CoC zakłada, że drogę każdego z certyfikowanych produktów, od miejsca pozyskania surowca do gotowego produktu, będzie można z łatwością prześledzić. W związku z tym, podstawowym wymaganiem FSC jest stosowanie materiałów certyfikowanych w produkcji, zajmowanie się sprzedażą certyfikowanych produktów, lub przynajmniej posiadanie dostępu do certyfikowanych dostawców od których w przyszłości planujemy pozyskiwać materiał i produkty.

Współczesny rynek branży drzewnej i papierniczej jest jednak bardzo różnorodny, dlatego podstawowe standardy mogą nie obejmować wszystkich aspektów dzisiejszych przedsiębiorstw. Na szczęście certyfikacja Łańcucha Kontroli Pochodzenia Produktu jest elastycznym systemem, a organizacja FSC często weryfikuje swoje standardy i tworzy nowe wytyczne, tak aby dostosować wymagania systemu do potrzeb różnych firm. Poniżej przedstawiamy informacje na temat specjalnych przypadków i dodatkowych wymagań, o które najczęściej pytają klienci, którzy nie są pewni czy ich firma na pewno może ubiegać się o certyfikat.

Jestem dystrybutorem lub sprzedawcą i nie robię nic z wyrobami – czy w takim razie muszę posiadać certyfikat FSC?

Dystrybutorzy, pośrednicy czy sprzedawcy, którzy chcą stosować oświadczenia FSC, tzn. sprzedawać wyroby jako produkty certyfikowane FSC, muszą posiadać ważny certyfikat. Warto zaznaczyć, że cały proces certyfikacji przedsiębiorstw, które nie magazynują sprzedawanych towarów, jest znacznie prostszy niż w przypadku producentów, gdyż koncentruje się głównie na weryfikacji dokumentacji sprzedażowej.
Wyjątkiem są sprzedawcy detaliczni, którzy sprzedają towary do użytkowników końcowych. Takie przedsiębiorstwa mogą stosować znaki handlowe FSC, pod warunkiem uzyskania licencji. Aby otrzymać taką licencję, należy pomyślnie przejść proces aplikacji przeprowadzany bezpośrednio przez organizację FSC. Każda aplikująca firma musi przedstawić dowody potwierdzające pochodzenie certyfikowanych wyrobów.

Przekazuję moje wyroby do podwykonawców – czy oni także muszą mieć certyfikat FSC?

Producentów, którzy zlecają podwykonawcom część produkcji certyfikowanych wyrobów, obowiązują pewne specjalne wymagania. Korzystanie z usług certyfikowanych podwykonawców nie jest jednak konieczne, chociaż zwykle jest najwygodniejszą opcją. Certyfikowanych podwykonawców nie trzeba dokładnie sprawdzać, gdyż ich certyfikat świadczy o tym, że spełniają oni wymagania FSC. Należy jednak zwracać uwagę na to, czy zlecane usługi są objęte zakresem certyfikacji podwykonawcy.
W przypadku outsourcingu usług niecertyfikowanym podwykonawcom może być potrzebny dodatkowy nadzór. Podwykonawcy muszą dokładnie rejestrować materiał na wejściu i wyjściu, a także powinni zagwarantować, że materiał certyfikowany nie zostanie zmieszany z żadnym innym. Jeśli charakter działalności podwykonawcy będzie wiązał się z dużym ryzykiem wymieszania różnych materiałów czy wyrobów, jednostka certyfikująca może być zobowiązana do przeprowadzenia audytu także u podwykonawcy. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących zlecania usług podwykonawcom znajdują się w dodatkowych wymaganiach podstawowego standardu FSC.

Tylko część moich dostawców materiałów posiada certyfikat – czy w takim razie mogę certyfikować moje produkty?

Przedsiębiorcy, którzy stosują w produkcji zarówno certyfikowany jak i niecertyfikowany materiał także mają kilka możliwości. Po pierwsze, certyfikacja może objąć tylko część wyrobów, które dana firma ma w swojej ofercie.
W tym wypadku, każdy przedsiębiorca musi zadbać o to, aby produkty certyfikowane nie zostały wymieszane z pozostałymi, na żadnym z etapów produkcji czy sprzedaży.
Drugą opcją jest mieszanie materiałów certyfikowanych z niecertyfikowanymi. Wyrób wyprodukowany w taki sposób zostaje zaklasyfikowany do kategorii „FSC Mix”. FSC nie pozwala jednak na zupełną swobodę w doborze materiałów – do produkcji wyrobów certyfikowanych można zastosować jedynie dwa rodzaje niecertyfikowanych materiałów: „drewno kontrolowane” i „drewno z odzysku”.
Drewno kontrolowane FSC jest materiałem, który spełnia minimalne wymagania FSC odnoszące się do źródeł jego pochodzenia, np. nie może to być drewno pozyskane nielegalnie. Warunkiem stosowania takiego drewna w produkcji jest jego dokładna weryfikacja. Drewno, które spełnia wszystkie podstawowe wymagania dla drewna kontrolowanego może także zostać certyfikowane w systemie FSC COC Drewno Kontrolowane
(Controlled Wood). Dzięki temu, producenci zakupujący takie drewno kontrolowane do certyfikowanej produkcji zostaną zwolnieni z obowiązku przeprowadzania dodatkowej weryfikacji materiału.
Innym rodzajem niecertyfikowanego materiału, który można użyć w produkcji wyrobów FSC jest materiał z odzysku. Do tego rodzaju materiałów zalicza się np. makulaturę lub drewno pochodzące z rozbiórki budynków. Podobnie jak przy drewnie kontrolowanym, w przypadku stosowania drewna z odzysku, wszyscy producenci są zobowiązani do skrupulatnej weryfikacji źródła pochodzenia takiego materiału.
Istnieje również możliwość certyfikowania wyrobów, które nie zostały wyprodukowane z certyfikowanych materiałów FSC. Odnosi się to jednak tylko i wyłącznie do wyrobów wyprodukowanych w całości z materiałów pochodzących z odzysku, których pochodzenie zostało zweryfikowane przez producenta. Takie wyroby można zaklasyfikować tylko do grupy FSC Recycled (z recyklingu).
Szczegółowe wymagania związane ze stosowaniem niecertyfikowanych materiałów w produkcji wyrobów FSC zostały przedstawione w dodatkowych standardach FSC, dostępnych na stronie internetowej organizacji.


Źródła:
1. https://ic.fsc.org/preview.fsc-global-market-survey-report-2014-low-res.a-4245.pdf
2. https://ic.fsc.org/newsroom.9.1293.htm
3. https://ic.fsc.org/market-news.332.1106.htm

Written by kdemidowski